• Sme JA Firma CHANCE so sídlom pri Obchodnej akadémii Tajovského 25 v Banskej Bystrici. Naša firma bola založená pätnástimi študentmi v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod záštitou organizácie Junior Achievement Slovensko.

  • Vízia našej firmy bola rozbehnúť triedenie odpadu na našej škole. Začali sme separovaním papiera, výrobou "papierožrúta" a reklamným pútačom z kartónu sme zvýšili povedomie spolužiakov o dôležitosti triedenia odpadu.